Kokeiluja


Älykkään taloteiniikan pilottikohde (1)
BIM4Event and Project Management (1)
ETIM-standardin mukaisten teknisten tietojen hyödyntäminen sähkösuunnitteluprosessissa (1)
Nobel School: open school for increasing accessibility of education (1)
Save energy while staying lazy (1)
Bringing the World together with advanced robotics and VR (1)
Reviving Art (1)
PackageFree Shop (1)
The Shelf (1)
Eettinen läppäri (1)
Asiakaslähtöisten sote-palvelujen integraatio (1)
Asiantuntijat avuksi ongelmien ratkomiseen tekoälyn avulla (10)
Olemassaolevan keinoälyn testaaminen (3)
Ostajan tuki taskussa -palvelu (1)
CityCNN (1)
Älykäs pysäköinti -kokeilu Karjasillan Verstaalla (1)
Rakennustietomallien avoin julkaiseminen (1)
Tietomallit kiinteistöjen huollossa ja ylläpidossa (Kira-digi) (1)
As Built -mallin rekonstruktio fotogrammetrian ja laserkeilauksen avulla (Kira-digi) (1)
Maankäytön suunnitteluprosessien revisiointi (1)
Väheneekö paperinpyörittely teiden suunnittelussa? – 3D-tietomalleilla halutaan korvata kaksiulotteiset suunnitelmat (1)
Väheneekö paperinpyörittely teiden suunnittelussa? – 3D-tietomalleilla halutaan korvata kaksiulotteiset suunnitelmat (1)
KIRA-digi: Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa (1)
SUOMESSA TUOTETUN VILLAN HÄVIKIN MINIMOINTI JA TUOTANTOKETJUN OPTIMOINTI (4)
HOITAJALLE PUETTAVAN VOIMALIIVIN KOKEILU: Robottiapua tavaranostoihin ja potilassiirtoihin (9)
Potilasohjauksen pelillistäminen 360-teknologian avulla (11)
Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä (12)
ASU-aloituspohja (1)
Kotoutumispeli (1)
Osallisuutta ja hyvinvointia luontokohteita kunnostamalla ja ylläpitämällä (1)