Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/718/

#2

Ihan huikeaa olla mukana tuottamassa uutta tietoa sotealan digitalisaatioon liittyen. Toivottavasti onnistumme vastaamaan Kokeileva Suomi- kärkihankkeen tavoitteisiin kehittää innovatiivisia & digitaalisia ratkaisuja jo olemassa oleviin toimintoihin.

Perehdyttäminen on yksi, useiden organisaatioiden kestosuosiossa olevista kehittämishankkeista, johon toivottaisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen 13.11, johon mennessä/ jonka aikana päivitetään aikataulusuunnitelma ja budjetti. Lisäksi tarkennetaan tarvittavat resurssit.


#3

Kokeilun tarkoituksena on kehittää henkilöstön perehdyttämiseen soveltuva 360-ympäristö ja selvittää sen käytettävyyttä ja vaikutuksia ”oikeassa” työelämäkonteksissa. Tähän mennessä vastaavia ympäristöjä on kehitetty ja hyödynnetty korkeakouluopetuksessa. Kokeiluun liittyvien toimijoiden tapaamisessa aihetta jatkojalostettiin ja tarkoitus kirkastui edelleen. Käytettävyyden lisäksi fokukseen päätettiin asettaa laadukkaan perehdyttämisen mallintaminen ja sen liittäminen digitaaliseen ympäristöön. Kokeilun lyhyen aikajänteen vuoksi päädytään käyttämään designtutkimuksen menetelmää. Näin alustavia tuloksia saadaan jo kokeilun varhaisessa vaiheessa.


#4

Tosta homma alkuun :heart_eyes: https://youtu.be/nOYBmHVf9qo


#5

Vielä pieni vilkaisu taakse, ennen kuin taas täyttä kaasua eteenpäin. Eli videolla lyhyt kuvaus digitaalisten 360-ympäristöjen kehittämisestä, vuodesta 2013 tähän päivään, https://youtu.be/Tf4EFsPfz98


#6

Tänään Kokeilun paikassa tarkennettiin tavoitteita. Tämän hankkeen osalta tiivistäisin sen seuraavasti. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, soveltuuko digitaalinen 360-teknologia potilasohjaukseen ja henkilöstön perehdyttämiseen. Ja jos kyllä, niin miten ja mihin tarkoituksiin?
Halutaan tietää, onko joku tämän kokeilun jälkeen toisin?
Mikä on sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus?
Mitä tällä laajemmin haetaan?
Parantaako tämä työtyytyväisyyttä, lisääkö potilasturvallisuutta, vaikuttaako myönteisesti asiakaskokemukseen?

Ja mitkä ovat ne konkreettiset muutokset, jotka halutaan saada aikaan?


#7

Joulutauon aikana olen päässyt perehtymään 360-kuvaamiseen tarvittavaan välineistöön ja sovelluksiin. Oheisesta videosta voit katsoa tarkemman kuvauksen tekniikasta. Olen niin innoissani päästessäni näitä uusia tekniikoita testaamaan ja soveltamaan käytännön työssä.

Näin Lehtori Virtanen tekee 360-panoramakuvan/- videon


#8

Viime viikkojen aikana on perehdytty laadukkaan perehdyttämisen prosessiin ja digitaalisuuden soveltamiseen osana sitä. Teknologiaa on otettu haltuun ja testejä on tehty esimerkiksi hoitotieteen museossa otetuista kuvista. Mikäpä estäisi historiallisen perehtymisen näissä ympyröissä :smile:. Katso vaikka itse. (Oikeasti museota ei enää ole, se on kadonnut kampusmuutosten aikana.)

Lisäksi aiheesta on jätetty puheenvuoroehdotus Tampereella olevaan Taito 2019-konferenssiin, jossa aihe toivottavasti saa olla laajemmin esillä. http://taito2019.tamk.fi/


#9

Kokeilun edetessä projekti on haarautunut alaprojekteihin, jotka toteutetaan 360-tekniikan avulla. Näistä sitten tuloksia lähiaikoina.

  1. Virtuaalisen oppimisympäristön käyttö sairaanhoitajien lääkehoidon perehdytyksessä

  2. 360° virtuaalinen alusta henkilökunnan perehdyttämiseen kliinisessä laboratoriossa


#10

Millaisin askelin kokeilitte käytännön ympäristössä? Ketä oli mukana kokeiluissa ja millaisia heidän kokemuksensa? Oliko hetkiä, joissa suunniteltua pitikin saadun palautteen perusteella muuttaa? Tällaiset kokemukset kiinnostavat! :heart_eyes:


#11

Suunnitelmavaiheessa YAMK-opiskelijaryhmä (n=8) toimi toistensa vertaistukena, opponoijina ja vertaisarvioijina. Seuraavassa vaiheessa tehty versio “altistettiin” työelämän asiantuntijaraadille, johon valittiin tarkoitukseen soveltuva pooli, kuten esim. hoitotyötä tekevät/ perehtyvät hoitajat (n=4), osastonhoitajat (n=2), kliiniset opettajat (n=2). Heidän kanssaan arvioitiin sisältövaliditeettia ja reliabiliteettia. Heidän kommenttiensa/ parannusehdotustensa perustella sisältöä, rakennetta ja järjestystä muokattiin edelleen. Tämän jälkeen varsinainen demo (tukimusluvan hyväksymisen jälkeen) jalkautettiin pilottitutkimuksella käytäntöön. Tutkimuksen näkökulmina käytettiin käytettävyyttä ja koettua tyytyväisyyttä. Ainaistossa pyritään vähintään 30 käyttäjän kokemuksiin, jotta jatkokehitys olisi tutkittuun tietoon perustuvaa. Lopulliset tulokset julkaistaan vuoden 2019 ja 2020 aikana :slight_smile: ja ne tulevat ilmestymään tämän ketjun perään.


#12

Ja tästä vielä päätösseminaarin (22.3.19) puheenvuoro katsottavaksi :+1: https://youtu.be/b99HEx31_t8