Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/718/

#2

Ihan huikeaa olla mukana tuottamassa uutta tietoa sotealan digitalisaatioon liittyen. Toivottavasti onnistumme vastaamaan Kokeileva Suomi- kärkihankkeen tavoitteisiin kehittää innovatiivisia & digitaalisia ratkaisuja jo olemassa oleviin toimintoihin.

Perehdyttäminen on yksi, useiden organisaatioiden kestosuosiossa olevista kehittämishankkeista, johon toivottaisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen 13.11, johon mennessä/ jonka aikana päivitetään aikataulusuunnitelma ja budjetti. Lisäksi tarkennetaan tarvittavat resurssit.


#3

Kokeilun tarkoituksena on kehittää henkilöstön perehdyttämiseen soveltuva 360-ympäristö ja selvittää sen käytettävyyttä ja vaikutuksia ”oikeassa” työelämäkonteksissa. Tähän mennessä vastaavia ympäristöjä on kehitetty ja hyödynnetty korkeakouluopetuksessa. Kokeiluun liittyvien toimijoiden tapaamisessa aihetta jatkojalostettiin ja tarkoitus kirkastui edelleen. Käytettävyyden lisäksi fokukseen päätettiin asettaa laadukkaan perehdyttämisen mallintaminen ja sen liittäminen digitaaliseen ympäristöön. Kokeilun lyhyen aikajänteen vuoksi päädytään käyttämään designtutkimuksen menetelmää. Näin alustavia tuloksia saadaan jo kokeilun varhaisessa vaiheessa.


#4

Tosta homma alkuun :heart_eyes: https://youtu.be/nOYBmHVf9qo


#5

Vielä pieni vilkaisu taakse, ennen kuin taas täyttä kaasua eteenpäin. Eli videolla lyhyt kuvaus digitaalisten 360-ympäristöjen kehittämisestä, vuodesta 2013 tähän päivään, https://youtu.be/Tf4EFsPfz98


#6

Tänään Kokeilun paikassa tarkennettiin tavoitteita. Tämän hankkeen osalta tiivistäisin sen seuraavasti. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, soveltuuko digitaalinen 360-teknologia potilasohjaukseen ja henkilöstön perehdyttämiseen. Ja jos kyllä, niin miten ja mihin tarkoituksiin?
Halutaan tietää, onko joku tämän kokeilun jälkeen toisin?
Mikä on sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus?
Mitä tällä laajemmin haetaan?
Parantaako tämä työtyytyväisyyttä, lisääkö potilasturvallisuutta, vaikuttaako myönteisesti asiakaskokemukseen?

Ja mitkä ovat ne konkreettiset muutokset, jotka halutaan saada aikaan?


#7

Joulutauon aikana olen päässyt perehtymään 360-kuvaamiseen tarvittavaan välineistöön ja sovelluksiin. Oheisesta videosta voit katsoa tarkemman kuvauksen tekniikasta. Olen niin innoissani päästessäni näitä uusia tekniikoita testaamaan ja soveltamaan käytännön työssä.

Näin Lehtori Virtanen tekee 360-panoramakuvan/- videon