Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/718/

#2

Ihan huikeaa olla mukana tuottamassa uutta tietoa sotealan digitalisaatioon liittyen. Toivottavasti onnistumme vastaamaan Kokeileva Suomi- kärkihankkeen tavoitteisiin kehittää innovatiivisia & digitaalisia ratkaisuja jo olemassa oleviin toimintoihin.

Perehdyttäminen on yksi, useiden organisaatioiden kestosuosiossa olevista kehittämishankkeista, johon toivottaisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Projektiryhmän ensimmäinen tapaaminen 13.11, johon mennessä/ jonka aikana päivitetään aikataulusuunnitelma ja budjetti. Lisäksi tarkennetaan tarvittavat resurssit.


#3

Kokeilun tarkoituksena on kehittää henkilöstön perehdyttämiseen soveltuva 360-ympäristö ja selvittää sen käytettävyyttä ja vaikutuksia ”oikeassa” työelämäkonteksissa. Tähän mennessä vastaavia ympäristöjä on kehitetty ja hyödynnetty korkeakouluopetuksessa. Kokeiluun liittyvien toimijoiden tapaamisessa aihetta jatkojalostettiin ja tarkoitus kirkastui edelleen. Käytettävyyden lisäksi fokukseen päätettiin asettaa laadukkaan perehdyttämisen mallintaminen ja sen liittäminen digitaaliseen ympäristöön. Kokeilun lyhyen aikajänteen vuoksi päädytään käyttämään designtutkimuksen menetelmää. Näin alustavia tuloksia saadaan jo kokeilun varhaisessa vaiheessa.