Ekologisen ja viihtyisän asumisen elinkaaripalvelu


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/221/

#2

Tässä on päivitystä kokeilun edistymisestä. Kokeilulle on perustettu oma mainos nettisivuille http://www.kuusio.net/ekologisen-ja-viihtyisan-asumisen-pilotti/
Kokeilu oli aluksi tarkoitus tehdä Malmi, Tapanila, Pukinmäkialueen taloyhtiöille ja asukkaille, minkä takia kokeilua mainostettiin paikallisissa Facebook-ryhmissä. Lisäksi kontaktoitiin useita alueella toimivia isännöitsijätoimistoja, joiden kautta viestiä pyrittiin saamaan taloyhtiöiden hallituksille. Isännöitsijöitä oli todella vaikea tavoittaa, minkä takia viestien eteenpäin menosta oli vaikea saada varmuutta. Tarkoitus oli järjestää myös asukkaille ja hallituksille tilaisuuksia, mutta niihin ei saatu osallistujia, joten niistä on nyt luovuttu.

Kokeilussa on yritetty löytää taloyhtiöitä, johon ekologisen ja viihtyisän asumisen tiekartan voisi tehdä. Tätä varten on tehty myös mainos youtube-kanavalle.

Kokeiluun on nyt saatu yksi kiinnostunut taloyhtiön, mihin on tarkoitus tehdä ekologisen ja viihtyisän asumisen tiekartta. Tämä kokeilu on tarkoitus rajata vain tiekartta-palvelun kehittämiseen.