Lähtökohdat Kokeilun Paikan otsikoihin


#1

Tiedon pitää löytyä nopeasti, etenkin onko sitä jo, jos ei, niin minne tieto kuuluu jotta sitä voi johonkin taksonomiaan ja kontekstiin sijoittaa - ja jos tietoa on, onko se yhteydessä lähtökohtiin / yläotsikoihin ja voiko sitä jatkaa uusilla ala-otikoilla.

Lähtökohdat tulee valita suurista kokonaisuuksista, useimmiten suuremmista mihin monella perus, keskiasteen, korkea-asteen ja yliopiston koulutuksella käsityskyky riittää. Lähtökohdat nykyiselle yhteiskuntatieteelliselle narratiiville antaa pankit, rahan luonti, perustuslait ja kansainvälinen laki. Nämä lähtökohdat pitää arvioida uudestaan, sikäli kun haluamme lähtökohtia joita ei tarvitse muuttaa lähitulevaisuudessa - tai koskaan. Ilman pysyviä sääntöjä ei ole perustaa jonka vuoksi kannattaa luoda sisältöä, tai tuottavuutta perustuen hatariin sääntöihin.

Esitykseni on, luodaan lähtökohdat jotka ohjaavat ihmisiä suunnittelemaan yhteistä tulevaisuuttaan, kuten kokouksia. Seuraava ajankohta jota voimme esi-suunnitella, tai pohtia kokouksessa miten kokoonnutaan, on täällä: http://reset2018.fi/

Mitä voimme suunnitella jolla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus kaikkiin ihmisiin, Suomessa ja ulkomailla? Mikä niissä tiedoissa on sellaista joka saa ihmiset kokoontumaan ilman internettiä? Kuinka ihmiset ottavat vastuuta siitä mitä ovat itse tehneet, ja saavat hyvän yleiskäsityksen mitä muut ovat tehneet joihin ei kokouksen aikana olleet yhteydessä, ja kuinka valita kokouksesta esim. pöytäkirja joka valtuuttaa ihmiset lisäämään ja muokkaamaan kalenteriaan tavalla joka hyödyttää jokaista osallistunutta? Sähköisesti nämä kaikki on helppo tehdä, mutta kehittäjien kannalta pitää olla valmis tulemaan paikan päälle ja organisoitumaan jo edeltä tavalla joka tuottaa lisäarvoa jokaiselle osallistujalle.

Kestävää kehitystä ei voi olla, mikä se tuottaa jatkoaikaa järjestelmälle joka kuluttaa luonnonvaroja ja kaventaa ihmisten eläinten ja luonnon oikeuksia. Kokeilun Paikka tarvitsee sisällysluettelointia jossa jokainen voi valita haluamansa lähtökohdat, mutta eri sisällysluetteloiden pitää pystyä rakentumaan ilman velvoitetta että lähtökohtien pitää olla samoja kaikille. Niillä pitää kuitenkin olla joitain yhtenevyyksiä, etenkin liittyen tuottavuuden lisäämiseen, vaikka kouluttaminen ja sijoittaminen olisivatkin ristiriidassa keskenään.