Pikselimetsä


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/1026/

#2

Mahtava kokeilu! Button Programille on kunnia olla avuksi. METSO ohjelma tarjoaa avoimen paikkatietodatan METSO potentiaalin omaavista kohteista ja mm. Suomen ympäristökeskuksen avoin data kartoittaa biodiversiteeltiltään tärkeimmät habitaatit -paikkadatat ovat satelliittikartallamme. Metsäkeskuksen avoimesta metsädatasta voidaan arvioidaan missä olisi saavutettavissa paras hiilitaseen nousu versus tilanne jossa metsää ei suojella (mm. hakkuukypsät metsät). Biodiversiteetiltään arvokkaiden kohteiden suojelu hiilinielumetsänä on hyvin perusteltua. <3