Potilasohjauksen pelillistäminen 360-teknologian avulla


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/719/

#2

Tämän kokeilun tarkoituksena on kehittää digitaaliseen 360-ympäristöön perustuva "potilasohjauspeli". Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa audiovisuaaliseen potilasohjaukseen liittyviä sovelluksia, systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kiinnostavaa, tässä muutoksen ajassa, on myös se mitä tehdään muualla maailmassa ja missä vaiheessa maailmanlaajuisesti ollaan.

Kehitettävää ohjausmallia lähestytään sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Kehitettävään demoversioon luodaan laadukkaan potilasohjauksen polku, jota voitaisiin soveltaa eri yhteyksissä, eri sisällöillä.

Tällä hetkellä kehittämishanke on selkeytynyt kahdeksi osakokonaisuudeksi:

  • Audiovisuaalinen potilasohjaus & digitaaliset sovellukset ohjauksessa
  • Demoversion kehittäminen

#3

Tosta käyntiin tämä kokeilu :heart_eyes: https://youtu.be/nOYBmHVf9qo


#4

Myös tähän kokeiluun 360-teknologia ja oppimisympäristöjen kehittäminen liittyvät tiiviisti. Oheisesta videosta voi käydä katsomassa kehitystyön etenemisen vuodesta 2013 tähän päivään, https://youtu.be/Tf4EFsPfz98.