Potilasohjauksen pelillistäminen 360-teknologian avulla


#1

Tämä on kommenttiketju artikkelille https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/experiment/719/

#2

Tämän kokeilun tarkoituksena on kehittää digitaaliseen 360-ympäristöön perustuva "potilasohjauspeli". Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa audiovisuaaliseen potilasohjaukseen liittyviä sovelluksia, systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Kiinnostavaa, tässä muutoksen ajassa, on myös se mitä tehdään muualla maailmassa ja missä vaiheessa maailmanlaajuisesti ollaan.

Kehitettävää ohjausmallia lähestytään sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Kehitettävään demoversioon luodaan laadukkaan potilasohjauksen polku, jota voitaisiin soveltaa eri yhteyksissä, eri sisällöillä.

Tällä hetkellä kehittämishanke on selkeytynyt kahdeksi osakokonaisuudeksi:

  • Audiovisuaalinen potilasohjaus & digitaaliset sovellukset ohjauksessa
  • Demoversion kehittäminen

#3

Tosta käyntiin tämä kokeilu :heart_eyes: https://youtu.be/nOYBmHVf9qo


#4

Myös tähän kokeiluun 360-teknologia ja oppimisympäristöjen kehittäminen liittyvät tiiviisti. Oheisesta videosta voi käydä katsomassa kehitystyön etenemisen vuodesta 2013 tähän päivään, https://youtu.be/Tf4EFsPfz98.


#5

Vaikuttavuusketjun miettiminen toi edelleen selkeyttä myös tähän kokeiluun. Avartavaa oli lähestyä asiaa vaikuttavuuden ja vaikutusten näkökulmasta. Yleensä aina yritetään kiipiä panokset ja resurssit edellä. Tulemme hyödyntämään vaikuttavuusketjuajattelua kaikessa tulevaisuuden tekemisessämme. Erittäin hyvä työväline tavoitteen ja tarkoituksen kirkastamiseen.


#6

Potilasohjauksen pelillistäminen 360-tekniikan avulla lepää vahvasti 360-panoramakuvauksen ja 360-videoiden varassa. Lisäksi kokonaisuuden mahdollistamiseksi tarvitaan videokuvaeditori, jolla kuva ja interaktiiviset toiminnallisuudet voidaan liittää yhteen. (Ja tämän lisäksi tietysti tarina ja relevantti ja laadukas sisältö. )

Oheisesta videosta voit katsoa, kuinka tämä käytännössä onnistuu ja miten sinä voisit 360-kuvia ja videoita kuvata ja työstää! Olen ihan innoissani :blush:

Näin Lehtori Virtanen tekee 360-panoramakuvan/- videon


#7

Hienoa viestintää kokeilusta @Mari_Virtanen! t. Elli, Kokeilun paikan tiimistä


#8

Ja nyt on päästy testaamaan jo vähän kokeilussa käytettävää alustaa (ThingLink) ja tutkimaan, mitä kaikkea sillä voi tehdä.

Potilasohjauksen prosessi ja sisällöt ovat työstön alla, käyttäjäkokemus ja laadukas potilaohjaus vahvassa keskiössä.

Posteriehdotus kokeilun julkaistamiseksi laajemmin, on jätetty Tampereen Taito2019-konferenssiin. http://taito2019.tamk.fi/ Toivottavasti nähdään siellä :slightly_smiling_face:


#9

Ketterän kokeilun edetessä potilasohjauksen pelillistäminen on jakautunut kahteen alaprojektiin:

  1. Lapsen valmistaminen MRI tutkimuksiin pelillisen 360º sovelluksen avulla
  2. 360° ympäristö potilasohjauksessa – Lapsen valmistaminen päiväkirurgiseen
    toimenpiteeseen

Ja tuloksia lähiaikoina…


#10

Onhan tää nyt ihan huikeeta! Kunniamaininta "ennakkoluulottomasta tavasta lähteä hakemaan uusilla teknologioilla parannusta potilasohjaukseen sekä hoitotyön laatuun. https://kokeilevasuomi.fi/artikkeli/-/asset_publisher/helmikuun-kokeilussa-pelillistetaan-potilasohjausta


#11

Tiivistelmän kokeilun kulusta, tuloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista voit katsoa ohesta. Liveversio samasta aiheesta esitettiin päätösseminaarissa (22.3.19) Sairaanhoitaja 2019-päivien yhteydessä :+1: https://youtu.be/Rj2Y10raeNw